Adwokat

Adwokat Agata Jakieła

W roku 2011 ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Równolegle podejmowała studia na kierunku socjologia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, które ukończyła w roku 2012. W roku akademickim 2009/2010 za osiągnięcia w nauce otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

W latach 2012-2014 odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 2015 r., została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

W 2016 r., Agata Jakieła została wpisana na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Podejmuje studia doktoranckie z zakresu prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Stalowej Woli z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, postępowania karnego i praw człowieka. Wykładowca prawa w Szkole Policealnej w Stalowej Woli. Autorka kilkunastu artykułów naukowych z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Współredaktorka dwóch monografii pokonferencyjnych: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I oraz Ochrona Praw Dzieci. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim.