Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń m. in.

 • obrona w postępowaniu karnym,
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

prawa cywilnego m. in.

 • sprawy o zapłatę, odszkodowania, zadośćuczynienie, ochrona dóbr osobistych,
 • sprawy o stwierdzenie praw do spadku,
 • sprawy o dział spadku, zachowek, unieważnienie testamentu

prawa egzekucyjnego m. in.

 • wezwania do zapłaty
 • wnioski o wszczęcie egzekucji
 • powództwa przeciw egzekucyjne

prawa rodzinnego m. in.

 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku dorobkowego małżeńskiego,
 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, ustalanie i zaprzeczanie ojcostwa

praw dotyczących nieruchomości m. in.

 • sprawy o zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, inne służebności
 • sprawy o naruszenie własności, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m. in.

 • sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, sprostowania świadectwa pracy
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS / KRUS

prawa administracyjnego m. in.

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego