Porady On-Line

wizytowka

Krok 1

Jeśli masz problem natury prawnej zwróć się do nas wypełniając formularz.

Krok 2

W ciągu 24 godzin od otrzymania przez nas wiadomości przedstawiamy zakres i wycenę usługi oraz podajemy dane do wpłaty. W tym samym czasie możemy poprosić o sprecyzowanie pytania lub podanie dodatkowych szczegółów. W takim przypadku zakres i wycenę usługi podajemy w ciągu 24 godzin po otrzymaniu dodatkowych informacji.

Pamiętaj, że zadanie pytania, a nawet przesłanie dodatkowych danych, do niczego nie zobowiązuje. Decyzję o skorzystaniu z naszych usług podejmujesz w dowolnym czasie, znając ich ostateczny koszt.

Krok 3

Zaakceptowaną należność należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, podając w tytule przelewu swoje imię i nazwisko bądź nazwę firmy.

Krok 4

W ciągu 48 godzin od uznania płatności na naszym rachunku bankowym przesyłamy e – mailem odpowiedź na zadane pytanie. W wypadku dalszych wątpliwości odnośnie przedstawionego stanu prawnego, można zwrócić się do nas o ich wyjaśnienie. Odpowiedź prześlemy bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie.